Acum 1 an

Regulament campanie

Regulamentul oficial al Campaniei

PREMIEM FIECARE SUPEREROU CU 50% REDUCERE!

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfăşurarea campaniei Premiem fiecare supererou cu 50% reducere!” denumită în continuare “Campania”, iniţiată de S.C. METRO Cash & Carry România S.R.L., persoană juridică constituită şi funcţionând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Theodor Pallady nr. 51N, clădirea C6, corp A, sector 3, înregistrată la Oficiul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9081/2010, Cod Unic de Înregistrare 8119423, denumit în continuare “METRO”.

 

METRO îşi asumă rolul de iniţiator şi facilitator al organizării  unitare a Campaniei de către partenerii săi, antreprenori independenţi, reuniţi în reţeaua de magazine LaDoiPaşi, denumiţi în continuare “Coorganizatorii”.

 

METRO îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.

         

1. Durata şi aria de desfăşurare

1.1 Campania începe la data de 25 Noiembrie 2017 şi se va încheia la data de 14 Ianuarie 2018. Campania se desfăşoară în cadrul magazinelor din reteaua LaDoiPaşi înscrise sau care vor adera la această reţea până la data de 31.12.2017 şi publicate pe site-ul www.la-doi-pasi.ro, denumite în continuare “Magazinele LaDoiPaşi”.

1.2 Lista Magazinelor LaDoiPaşi participante se actulizeaza periodic pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.

 

2. Drept de participare

2.1 Promoţia se adresează persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, care au împlinit 18 ani şi care fac cumpărături de mimin 16 lei cu TVA în oricare din Magazinele LaDoiPaşi pe un singur bon fiscal, în perioada 25.11.2017 – 14.01.2018, denumite în continuare „Participanţii”.

2.2 Angajaţii METRO, ai Coorganizatorilor şi ai altor societăţi implicate în organizarea şi derularea Campaniei, precum şi rudele de gradul I ale acestora (copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

2.3 Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi neechivocă a prezentului regulament.

 

3. Mecanism

3.1 Participanţii care, în perioada 25.11.2017 – 14.01.2018, achiziţionează produse comercializate în Magazinele LaDoiPaşi primesc puncte, sub formă de ştampilare a cardului de loializare, respectiv câte un punct pentru fiecare achizitie de 16 lei (cu TVA) pe un singur bon fiscal (multiplu de 16 lei cu TVA pe acelasi bon fiscal înseamnă multiplu de puncte).

Pentru valorile intermediare nu se acorda puncte bonus. De ex: pentru 20 RON se acordă un singur punct (se ştampilează cardul o singură dată), nu două.

3.2 Participantii pot intra în posesia cardului de fidelizare prin solicitarea şi înmânarea acestuia la casieriile Magazinelor LaDoiPaşi, în limita stocului disponibil, Coorganizatorii depunâd toate diligenţele pentru a asigura distribuirea acestora. Cardul de fidelizare nu este nominal, se distribuie în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi pana la data de 14.01.2018 şi este valabil şi poate fi folosit în orice Magazin LaDoiPaşi participante.

3.3 Pentru fiecare 10 puncte colectate pe cardul de loializare, Participantii pot achizitiona la pret redus, din orice Magazin LaDoiPaşi participant, unul din următoarele produse, denumite în continuare “Produsele”:

 

Marca si denumire

Reducere

Nr puncte bonus necesare pentru acordare reducere

RH MINI TOCATOR LDP

50 %

10

RH MIXER MANUAL LDP

50 %

10

RH BLENDER MANUAL LDP

50 %

10

RH BLENDER CU VAS LDP

50 %

10

RH FIER LDP

50 %

10

RH ROBOT BUCAT LDP

50 %

10

RH BLENDER 3 IN1 LDP

50 %

10

RH CAFETIERA ROS LDP

50 %

10

RH FIERBATOR LDP

50 %

10

RH PRAJITOR ROSU LDP

50 %

10

 

 

 

 

 

 

Reducerea de 50% se aplica fata de pretul de raft practicat de respectivul Magazin LaDoiPasi participant din care se achizitioneaza Produsele.

3.4 Coorganizatorii vor depune diligenţe pentru a asigura comercializarea în Magazinele LaDoiPaşi a tuturor Produselor din cadrul campaniei.

3.5 Pentru a putea achiziţiona la preţ redus Produsele, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

 1. să fi făcut cumpărături în unul dintre Magazinele LaDoiPaşi participante în perioada 25.11.2017 (inclusiv) – 14.01.2018 (inclusiv), în valoare de  minimum 16 RON (TVA inclus) pe un singur bon fiscal;
 2. să solicite şi să obtina de la casele de marcat din cadrul Magazinelor LaDoiPaşi cardul de loializare al Campaniei, precum şi stampilarea cu puncte a acestuia pentru cumparaturile facute, în conformitate art. 3.1 de mai sus, stampilarea urmand a se face numai în cadrul Magazinului LaDoiPaşi în care au fost facute respectivele cumparaturi pentru care se solicita punctele;
 3. sa prezinte cardul de loializare nedeteriorat şi în original (nu se acceptă fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale cardurilor de loializare)
 4. să acumuleze toate cele 10 puncte pe cardul de loialitate, sub forma de stampile;
 5. sa predea în perioada 25.11.2017 (inclusiv) – 14.01.2018 (inclusiv) cardul de loializare spre validare, la casieria Magazinului LaDoiPaşi, înainte de a achiziţiona Produsulul, respectivul card de loializare urmand a fi retinut;
 6. să îndeplinească celelate conditii de participare la Campanie prevazute în prezentul regulament;

3.6 Se poate achiziţiona la pret redus un număr nelimitat de Produse, în condiţiile în care se acumulează numărul corespunzător de puncte, insa în limita stocului disponibil în fiecare Magazin LaDoiPaşi. Coorganizatorii vor depune diligente pentru a asigura existenta la vanzare, în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi participante, de Produse pe intreaga durata a Campaniei.

3.7 Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile din prezentul regulament pot participa la Campanie cu unul sau mai multe carduri de loialitate, insa punctele nu se cumuleaza de pe doua sau mai multe carduri de loializare incomplete.

3.8 La expirarea duratei Campaniei, cardurile de loializare devin invalide.

3.9 Coorganizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

4. Responsabilitate

4.1 Coorganizatorii poarta în intregime responsabilitatea în ce priveste:

 1. punerea la dispozitia Participantilor, spre consultare, prezentul regulament, la cerere şi în mod gratuit;
 2. inmanarea si completarea cardului de loializare prin acordarea de puncte sub forma de stampile, în conformitate cu prezentul regulament;
 3. validarea cardurilor de loializare inainte de achizitia Produselor de catre Participanti;
 4. acordarea reducerii de pret la Produse, în conformitate cu prezentul regulament;
 5. organizarea şi desfasurarea Campaniei în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi proprii în conformitate şi cu respectarea intocmai a prezentului regulament.

4.2 METRO, în calitate de facilitator al desfasurarii Campaniei, este absolvit de orice raspundere legata de :

 1. inmanarea, stampilarea şi validarea cardurilor de loializare inainte de achizitia Produselor de catre Participanti;
 2. existenta la raft în magazinele LaDoiPaşi pe toata durata Campaniei a Produselor;
 3. acordarea reducerii de pret la achizitia Produselor, pe toata durata Campaniei, în conformitate cu prezentul regulament;
 4. organizarea Campaniei în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi în conformitate cu prezentul regulament;

 

5. Taxe şi impozite

5.1 Calcularea, retinerea şi/sau virarea impozitului pe venit, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în masura în care aceasta este necesara, cade în sarcina fiecarui Coorganizator. Orice alte obligatii de natura fiscala vor fi responsabilitatea fiecarui participant la Campanie.

5.2 In nici o situatie, METRO, în calitatea sa de facilitator al desfasurarii Campaniei, nu poate fi tinut raspunzator pentru calcularea, retinerea şi/sau virarea impozitului datorat pentru veniturile obtinute în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

6. Incetarea sau amanarea Campaniei

6.1 Campania va putea inceta sau fi amanata în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie unilaterala  a METRO, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore în prealabil.

6.2 La nivel de Magazin LaDoiPaşi, Campania poate fi intrerupta prin decizia unilaterala a respectivului Coorganizator, cu o informare prealabila a publicului si a METRO de 24 ore.

6.3 Campania va inceta  în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia.

 

7. Date cu caracter personal

Derularea Campaniei nu implica prelucrarea de date cu caracte personal.

 

8. Regulamentul

Regulamentul Campaniei va fi pus la dispoziţie în mod gratuit, pentru a fi consultat, de Coorganizatori, în cadrul Magazinelor LaDoiPaşi, precum şi de METRO, pe site-ul www.la-doi-pasi.ro.

 METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. « inapoi la stiri
X