Termeni si conditii

Informațiile prezentate de către METRO CASH & CARRY Romania S.R.L., prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării partenerilor săi, beneficiari ai dreptului de utilizare a mărcii LaDoiPași, clienților acestora si comercianților care doresc sa devină beneficiari ai dreptului de utilizare a mărcii LaDoiPași.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 51N, Cladirea C6, Corp A, cod fiscal 8119423, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9081/2010, in calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi considerabile pentru actualizarea acestuia, dar nu își asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor și datelor furnizate in cadrul acestui website.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate si nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor și datelor furnizate de website-uri terțe către care există conexiuni hipertext (indiferent dacă acestea sunt proprietatea beneficiarilor dreptului de utilizare a mărcii LaDoiPași sau altor terțe persoane). Răspunderea pentru acuratețea si corectitudinea informațiilor și datelor furnizate de aceste website-uri terțe revine în totalitate proprietarilor acestora.

În condițiile accesării altor website-uri, indiferent că acestea aparțin METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., beneficiarilor dreptului de utilizare a mărcii LaDoiPași ori unor terțe persoane, vă rugăm să accesați și verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la incălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea S.C. METRO CASH & CARY ROMANIA S.R.L., reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor parți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L., iși rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul iși rezervă dreptul de a inchide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nici o obligație de notificare prealabilă.

Datele personale ale vizitatiorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația în vigoare, inclusiv respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE.

Pentru a afla mai multe despre cum sunt pocesate datele perosnale colectate prin intermentul acestui website va rugam sa consultati “Notificare cu privire la protectia datelor procesate ca urmare a accesarii paginii www.la-doi-pasi.ro.

Informațiile și datele prezentate de METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. pe acest website nu pot fi interpretate în sensul creării unei relații contractuale între METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. și dumneavoastra.

Orice conflict apărut între website-ul METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. și utilizatori, cu privire la accesul, ori utilizarea acestuia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar in cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Municipiul Bucuresti, legea aplicabilă fiind română.